اخبار دانشگاه

متقاضیان وام بانک ملی

کلیه دانشجویانی که جهت تامین شهریه خود متقاضی وام بانک ملی با سود 14 درصد و سه ساله میباشند از تاریخ 96/9/25 به صندوق رفاه دانشجویی واحد مراجعه نمایند.

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی آذرماه 96

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی  بشرح ذیل اعلام می گردد : 1-آزمون کتبی روز پنجشنبه مورخ 96/9/9- آزمون شفاهی روز جمعه مورخ  96/9/10 برگزار خواهد گردید.

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی رشته حقوق آذرماه 96

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی رشته حقوق بشرح ذیل اعلام می گردد : 1-آزمون کتبی روز پنجشنبه مورخ 96/9/9- آزمون شفاهی روز جمعه مورخ  96/9/10 برگزار خواهد گردید.

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی آذرماه 96

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی بشرح ذیل اعلام می گردد : 1-آزمون کتبی روز پنجشنبه مورخ 96/9/16- 2-آزمون شفاهی روز جمعه مورخ  96/9/17 برگزار خواهد گردید.

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی روانشناسی عمومی آذرماه 96

پیروجلسه مدیران گروه روانشناسی عمومی با سر پرست دانشکده روان شناسی، مورخه 96/8/3ساعت 10/30صبح،تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی ورودی 94بشرح زیر تعیین گردید : امتحان کتبی : 96/9/23ساعت 8 صبح امتحان شفاهی :96/9/24ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسی برگزار خواهد شد.  دروس روانشناسی عمومی شامل (آمار و روش تحقیق ،روانشناسی یادگیری وآسیب شنا

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی کلیه ی رشته های دانشکده علوم انسانی

آزمون جامع دکتری تخصصی(آزمون شفاهی-آزمون کتبی)  رشته های جغرافیا ،مدیریت دولتی ،حسابداری، ادبیات فارسی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 96/9/12 و 96/9/13 در محل دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

اعلام تاریخ جدید برگزاری آزمون جامع

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده حقوق علوم سیاسی :

اعلام تاریخ جدید برگزاری آزمون جامع

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم انسانی :

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری زراعت و اصلاح نباتات

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی رشته زراعت و اصلاح نبانات بشرح ذیل اعلام می گردد:

آزمون کتبی روز سه شنبه مورخ 96/3/2

آزمون شفاهی روز چهارشنبه مورخ 96/3/3

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری زبانشناسی

قابل توجه دانشجویان دکتری زبانشناسی همگانی

آزمون جامع روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 96/3/4 و 96/3/5 برگزار  می گردد.

صفحه‌ها

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.