اخبار

وام بلند مدت وزارت علوم

متقاضیان جهت  دریافت وام بلند مدت وزارت علوم از تاریخ 94/11/24 به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.