اخبار

قابل توجه آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری که در تاریخ 97/4/12 امتحان جامع دارند

1- داشتن کارت ورود به جلسه الزامیست در غیر این صورت حق شرکت در جلسه را ندارند.

2-کلیه نمرات دروس نظری در کارنامه ثبت شده باشد.

3-میانگین کل واحدهای نظری گذرانده شده کمتر از 16 نباشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.