اخبار

شرایط دانشجویان نمونه

درانتخاب دانشجوي نمونه وتعيين امتياز موارد ذيل بررسي مي گردد:

فعاليت هاي علمي شامل

فعاليت هاي آموزشي و پ‍ژوهشي،كسب حداقل معدل تعريف شده در سمينارهاي تحصيلي،كسب مقام برتر در المپيادهاي كشوري،كسب رتبه اول تا سوم در امتحانات كشوري علوم پايه،چاپ و انتشار مقاله در

- مجلات داخلي و خارجي

- مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته با ميانگين كل18

- كارشناسي ارشد ميانگين كل18

- دكتراي حرفه اي: با ميانگين كل16

- دكتراي  تخصصيphd: بامعدل كل 17 وگذراندن امتحان جامع

فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي شامل

فعاليت هاي ايثارگري،قرآني،سياسي،ورزشي،هنري وادبي (ارائه گواهي و تائيديه الزامي مي باشد)

شئونات دانشجويي شامل

رعايت ضوابط،مقررات،رفتار،مسئوليت پذيري،اعتقادات ديني و مذهبي

دانشجويان بايستي در هر سه بخش حداقل امتيازات مورد نظر را كسب نمايند و امتياز يك بخش نمي تواند بخش ديگر را پوشش دهد

دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه امكان شركت در رقابت را ندارد

در صورت تمايل فرم هاي مربوطه را از سايت معاونت دانشجويي فرهنگيStc.iauzah.ac.irدريافت و نسب به تكميل و تاييد آن از تاريخ1/3/96 لغايت 1/6/96اقدام نماييد.

محل تحويل مدارك مورد نظر دفتر امور دانشجويي مي باشد.

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.