اخبار

زمان برگزاری امتحان جامع دوره دکتری

اصلاحیه برنامه زمانبندی آزمون جامع دوره دکتری در نیمسال دوم 98-97

بدینوسیله بر اساس صورتجلسه شماره 1 مورخ 98/2/18 کمیته برگزاری آزمون جامع ، برنامه زمانبندی و مکان برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری در نیمسال دوم 98-97 تغییر و به شرح ذیل اعلام می گردد.

آزمون کتبی : پنجشنبه 98/4/13 ساعت 12-8  و ساعت 18-14

آزمون شفاهی : جمعه 98/4/14 ساعت 12-8 و ساعت 18-14

مکان امتحان : دانشکده عمومی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.