اخبار

تغییر تاریخ امتحانات نیمسال تابستان98-97

بدینوسیله به اطلاع می رساند شروع امتحانات نیمسال تابستان 98-97 از 98/6/2 لغایت 98/6/7 می باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.