اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری زراعت و اصلاح نباتات

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی رشته زراعت و اصلاح نبانات بشرح ذیل اعلام می گردد:

آزمون کتبی روز سه شنبه مورخ 96/3/2

آزمون شفاهی روز چهارشنبه مورخ 96/3/3

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.