اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری جغرافیا

قابل توجه دانشجویان گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری 

تاریخ برگزاری  آزمون جامع دکتری تخصصی بشرح ذیل اعلام میگردد:

  آزمون کتبی روز سه شنبه مورخ 96/3/16 ساعت 9صبح

  آزمون شفاهی روز دوشنبه مورخ 96/3/22 ساعت 9صبح  

برگزار می گردد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.