اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی کلیه ی رشته های دانشکده علوم انسانی

آزمون جامع دکتری تخصصی(آزمون شفاهی-آزمون کتبی)  رشته های جغرافیا ،مدیریت دولتی ،حسابداری، ادبیات فارسی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 96/9/12 و 96/9/13 در محل دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.