اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی روانشناسی عمومی آذرماه 96

پیروجلسه مدیران گروه روانشناسی عمومی با سر پرست دانشکده روان شناسی، مورخه 96/8/3ساعت 10/30صبح،تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی ورودی 94بشرح زیر تعیین گردید : امتحان کتبی : 96/9/23ساعت 8 صبح امتحان شفاهی :96/9/24ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسی برگزار خواهد شد.  دروس روانشناسی عمومی شامل (آمار و روش تحقیق ،روانشناسی یادگیری وآسیب شناسی روانی) شرایط شرکت در آزمون فوق عبارتند از: -          تسویه حساب مالی -          تکمیل فرم مجوز دفاع توسط دانشجو وآموزش کل و سپس تحویل یک برگ تصویر آن به دفتر گروه -          آخرین مهلت تحویل فرم فوق به گروه 96/9/16خواهد بود. -         آخرین برگه انتخاب واحد، مبنی بر انتخاب امتحان جامع   بدیهی است هر گونه قصور در خصوص تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو، مانع شرکت در امتحان جامع خواهد شد وعواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود و همچنین اساتید راهنما و اساتید مشاور برای پایان نامه های دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی و تربیتی که امتحان جامع دوره قبل را گذرانده بودند متعاقبا در اطلاعیه دیگر اعلام خواهد.

دیدگاه‌ها

تصویر amoozesh

(بدون موضوع)


خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.