اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی آذرماه 96

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی بشرح ذیل اعلام می گردد : 1-آزمون کتبی روز پنجشنبه مورخ 96/9/16- 2-آزمون شفاهی روز جمعه مورخ  96/9/17 برگزار خواهد گردید.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.