اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری ادبیات فارسی

قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی گروه ادبیات فارسی آزمون جامع رشته مذکور روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.