اخبار

تاريخ برگزاري آزمون جامع دوره دکتری روانشناسی عمومی و تربیتی(ورودی 94)

باعنایت به بخشنامه شماره 12785/30 مورخ 96/2/31 (ممنوعیت برگزاری ازمون جامع در ماه مبارک رمضان ،تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی و تربیتی ورودی 94 بشرح زیر تعیین گردید :

امتحان کتبی : 96/4/19ساعت 8 صبح

امتحان شفاهی :96/4/22 ساعت 8 صبح

در دانشکده روانشناسی برگزار خواهد شد.


دروس روانشناسی عمومی شامل (آمار و روش تحقیق ،روانشناسی یادگیری وآسیب شناسی روانی)
-          تسویه حساب مالی

-اصل و فتوکپی برگه نمره قبولی زبان
-          تکمیل فرم مجوز دفاع(برگه تصفیه حساب)، توسط دانشجو وآموزش کل و سپس تحویل یک برگ تصویر آن به دفتر گروه
-          آخرین مهلت تحویل فرم فوق به گروه 96/4/10خواهد بود.

-         آخرین برگه انتخاب واحد، مبنی بر انتخاب امتحان جامع
 
بدیهی است هر گونه قصور در خصوص تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو، مانع شرکت در امتحان جامع خواهد شد وعواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود

و همچنین اساتید راهنما و اساتید مشاور برای پایان نامه های دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی و تربیتی ،بعد از امتحان جامع ،متعاقبا در اطلاعیه دیگر اعلام خواهد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.