اخبار

تاريخ برگزاري آزمون جامع دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري

قابل توجه دانشجويان محترم رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري مقطع دكتري تخصصي اطلاعات برگزاري آزمون جامع بشرح ذيل مي باشند:

1- تاريخ آزمون كتبي روز چهارشنبه 1395/09/24

2- تاريخ آزمون شفاهي ( مصاحبه ) روز سه شنبه 1395/09/30

3- دروس آزمون كتبي شامل چهار درس سيستم هاي شهري ، تحليل جغرافيايي از شهرهاي اسلامي، فلسفه هاي سياسي محيط و جغرافيا ، نظريه هاي اجتماعي و شهر مي باشد

4- اعضاي كار گروه برگزاري آزمون جامع دكتري به شرح ذيل معرفي مي گردند:

( دكتر كريميان ، دكتر ميري ، دكتر انوري ، دكتر حافظ)

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.