اخبار

امتحان جامع دکتری رشته حسابداری

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری رشته حسابداری می رساند امتحان جامع دکتری در روز چهارشنبه مورخه 1395/09/03 برگزار می گردد.

ضمناً تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) روز دوشنبه 95/09/15 ساعت 16:30 می باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.