اخبار

اطلاعیه خوابگاه برادران

قابل توجه دانشجويان برادر

آندسته از دانشجوياني كه در ترم بهمن ماه مايل به استفاده  از خوابگاه ميباشند جهت ثبت نام به آقاي اصلي مسئول خوابگاه ويا حوزه معاونت دانشجويي مراجعه نمايند.

معاونت دانشجويي وفرهنگي

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.