اخبار

اطلاعيه چك برگشتي در سيستم شهريه

قابل توجه دانشجوياني كه "چك برگشتي در سيستم شهريه" دارند "امكان دريافت چك مجدد " بابت شهريه امکان پذیر نمي باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.