اخبار

اطلاعيه فوري

قابل توجه دنشجويان محترم :

آندسته از دانشجويانيكه با اخذ تعهد (نداشتن اصل مدرك تحصيلي، گواهي موقت) اقدام به ثبت نام نموده اند و به تعهد خود عمل ننموده اند چنانچه مدرك مورد نظر را ارائه ندهند حق شركت در جلسه امتحانات پابان ترم را ندارند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.