اخبار

آزمون جامع دوره دکتری ( تیر 97)

 

پیرو بخشنامه اخیر سازمان مرکزی و جلسه معاونت آموزشی واحد، مورخه 7/3/97 ،تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکترای  ،برای سال 97  بشرح زیر تعیین گردید :

امتحان کتبی : 12/4/97   ساعت 9 صبح

امتحان شفاهی :13/4/97   ساعت 9 صبح

 

 که در دانشکده مربوطه برگزار خواهد شد.شرایط شرکت در آزمون فوق عبارتند از:
-          تسویه حساب مالی

-نمره قبولی کامل زبان یا نمره مشروطی برای شرکت در امتحان جامع الزامی است


-          تکمیل فرم مجوز دفاع توسط دانشجو و ارائه مدرک معتبر زبان و مهر و امضاء آموزش کل و سپس تحویل یک برگ تصویر آن به دفتر گروه
-          آخرین مهلت تحویل فرم تسویه حساب امتحان جامع به گروه 10 روز قبل از امتحان جامع خواهد بود

-         آخرین برگه انتخاب واحد، مبنی بر انتخاب امتحان جامع
 
بدیهی است هر گونه قصور در خصوص تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو، مانع شرکت در امتحان جامع خواهد شد وعواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود

دروس روانشناسی عمومی شامل (آمار و روش تحقیق ،روانشناسی یادگیری،آسیب شناسی  روانی ) می باشد

دیدگاه‌ها

تصویر amoozesh

(بدون موضوع)


تصویر amoozesh

(بدون موضوع)


خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.