معرفی

معاونت آموزشي در واقع اصلي ترين بخش كاري اين واحد دانشگاهي است و آغاز به كار واحد به معناي آغاز فعاليت اين حوزه بوده است .

 اين حوزه كه معاون آموزشي ، مدير كل آموزش و مدير برنامه ريزي آموزشي در راس آن قرار دارند ، مستقيماً زير نظر رئيس واحد قرار دارد و عهده دار كليه امور آموزشي با رعايت قوانين ، مقررات ،آئين نامه  ها و بخشنامه هاي  هاي صادر شده از سازمان مركزي مي باشد .

 حوزه معاونت آموزشي با همكاري و هماهنگي اساتيد و پرسنل ، براي اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي كند .

اهم اقدامات انجام شده در حوزه آموزشي ، به شرح ذيل مي باشد .

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.