كارگزيني هئيت علمي و دفتر نظارت و ارزيابي

    

-      تهيه و تنظيم مدارك اساتيد و تشكيل پرونده اعضاء هئيت علمي و اساتيد حق التدريس

-       تكميل فرم هاي نظارت و ارزيابي و ارسال آن به دفتر نظارت و ارزيابي استان

-       تهيه شاحص AZواحد و اعلام آن به منطقه

-       تكميل فرم هاي شماره 2 و 3 جهت اساتيد حق التدريس

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.