فعالیت های امور آموزش

Ø    

-      مطالعه آيين نامه كارداني پيوسته و ناپيوسته ،  كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ،كارشناسي ارشد ناپيوسته و   دكتري

-      تهيه فرم هاي ثبت نام از طريق سايت واحد زاهدان

WWW.iauzah.ac.ir

-       احراز هويت و ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي كارداني و كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري .

-       ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان  در هر نيمسال و انعكاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه

-       حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا زمان فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب رشته ، مقطع ، سال ورود

-      نظارت بر انتقال و مهماني دانشجويان به نحوي كه اثري منفي در روند تحصيل دانشجويان ايجاد نگردد.  

-       هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسائل آموزشي جهت پيش گيري از هر گونه مشكل آموزشي در دوران تحصيل ، با همكاري گروه هاي آموزشي

-      بررسي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و تهيه گزارش براي رياست محترم دانشگاه

-      اداره راهبري امور آموزشي واحد در چارچوب سياست ها ، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت و ادارت تابعه

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.