برنامه ريزي آموزش

Ø     

-      نظارت بر انتخاب مديران گروه و اساتيد هر رشته و هماهنگي جهت حضور ايشان در واحد  

-       برنامه ريزي آموزشي جهت اساتيد پروازي  

-       هماهنگي با اساتيد هر رشته و اعلام برنامه كلاسي

-       تهيه و تنظيم برنامه هاي  كلاسي

-       اعلام برنامه  هاي كلاسي و تغييرات احتمالي آن ها  به صورت هفتگي در وبلاگ واحدتوسط گروههاي آموزش مربوطه  

-       تهيه ابلاغيه درسي اساتيد

-       تهيه ليست حضور و غياب با عكس  دانشجويان و تحويل آن به هر يك از اساتيد

-       تهيه و تنظيم ليست حضور و غياب اساتيد

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.