بايگاني آموزش

 

-      استعلام تاييديه تحصيلي دانشجويان از دانشگاه محل تحصيل آنان

-       مشخص كردن دانشجويان با وضعيت مشمول و الصاق برچسب بر روي پرونده آنها

-       استخراج مدارك پايه دانشجويان مشخص نمودن موارد نقص

-       تنظيم و بروز رساني پرونده هاي آموزشي دانشجويان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.