اداره امتحانات

Ø               

-      تهيه برنامه امتحاني و دريافت برنامه پيشنهادي از مديران گروههاي آموزشي و تنظيم آن با ذكر آمار مربوط در هر   نوبت

-       مطالعه آيين نامه  امتحانات جهت تهيه فرم هاي مورد نياز

-      اطلاع  رساني برنامه امتحاني به تفكيك گروه هاي آموزشي در تابلو اعلانات هر گروه و از طريق وبلاگ واحد

-       پيگيري جهت تامين وسايل سرمايشي و  گرمايشي سالن و كلاس هاي محل برگزاري امتحانات

-       در نظر گرفتن نيروهاي لازم جهت برگزاري امتحانات از ميان كاركنان واحد

-      ارائه  ابلاغيه امتحانات هر يك از اساتيد

-       طراحي فرم طرح سوال مربوط به واحد

-       تهيه ابلاغيه امتحانات

-       طراحي نمونه برگ پاسخنامه امتحانات با آرم واحد زاهدان

-       تهيه شماره صندلي هاي دانشجويان

-       ارائه  كارت ورود به جلسه امتحان توسط دانشجو الزامي مي باشد  

-      طراحي  نمونه كارت عوامل اجرايي آزمون

-       اعلام  روز شمار امتحانات

-       تهيه نمونه ليست مربوط به اعلام نمره

-       طراحي  نمونه فرم اعتراض نمره

-       طراحي پاكت مربوط به سئوالات

-       آماده سازي صورتجلسه عكس دار مربوط به هريك از دروس به ترتيب حروف الفبا

-       آماده سازي ليست نمرات مربوط به هريك از دروس به ترتيب حروف الفبا

-       طراحي مهرهاي مربوط به اداره امتحانات هر دانشكده

-      دريافت سئوالات  امتحاني از اساتيد و تكثير آنها ( 2 هفته  قبل از شروع امتحانات ) و نگهداري آنها در گاو صندوق امتحانات

-       صدور  ابلاغيه براي هريك از عوامل اجرايي  با تاييد معاون آموزشي

-       صدور  كارت عكس دار جهت عوامل اجرايي به تفكيك مسئوليت هر يك از آنان

-       ثبت شماره صندلي براي هريك از ليست هاي امتحاني  دروس دانشجويان

-       اعلام شماره صندلي از طريق  نرم افزار واحد جهت اطلاع دانشجويان

-      جمع آوري و شمارش كل اوراق در پايان مدت مقرر و تحويل آن به مسئوو ل تنظيم صورتجلسه

-       دريافت و تفكيك تحقيق هاي دانشجويان و آماده سازي جهت ارائه به اساتيد

-       تحويل پاكت محتوي پاسخنامه ها و صورتجلسه ها در پايان هر روز از مسئول تنظيم صورتجلسه

-       ارسال اوراق مربوط به هريك از اساتيد پروازي به آدرس پستي آنان

 دريافت و ثبت نمرات اعلام شده در وبلاگ  و نيز ثبت در سيستم آموزشي

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.